zaterdag 18 mei 2013


                             Work in progress. 'Place Stalingrad' 120 x 160 cm.
                              2010 - 2013.

maandag 13 mei 2013                           
                           Last layer on 'Place Stalingrad', 120 x 160 cm. 2010-2013.
                           Laatste laag op 'Place Stalingrad', 120 x 160 cm. 2010-2013.

woensdag 8 mei 2013

                         
                   Work in progress. 'Place Stalingrad' 120 x 160 cm. 2010 -2013.
                    Oil on canvas.